CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017

          Ngày 30 tháng 06 năm 2017 vào hồi 15 giờ, tại Hội trường NXBGD – Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy -  Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư tài chính Giáo dục năm 2017 đã được tổ chức với hơn 70% cổ phần phổ thông có quyền dự họp, dưới sự điều khiển của đoàn chủ tịch là Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó chủ tịch HĐQT và Ông Huỳnh Bá Vân – Phó chủ tịch HĐQT.
Ban Chủ tọa Đại hội
Ban Chủ tọa đại Hội
        Thay mặt Ban điều hành, Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, 2016 cũng như phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
         Năm 2015, Công ty không tổ chức ĐHCĐ được. Ngày 25/11/2016 Công ty mới tổ chức ĐHCĐ và thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016 nên Đại hội kỳ này mới thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2015, 2016. Năm 2017 lãi suất vẫn thấp, thị trường chứng khoán diễn biến không như kỳ vọng, thị trường bất động sản chưa hồi phục, Công ty Tài chính hoạt động trong các lĩnh vực trên nên cũng bị ảnh hưởng. Do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm nhiều (hiện chỉ còn 6%/năm) nên doanh thu tài chính lãi tiền gửi của Công ty giảm nhiều so với cùng kỳ. Mặt khác Công ty chưa thoái được vốn Bất động sản: Dự án văn phòng Apex Tower (Công ty có 4 sàn) chưa hoàn thiện, do thiếu vốn nên đã dừng thi công 04 năm nay (từ 2014). Vì vậy tỉ suất lợi nhuận của Công ty trên tổng vốn là rất thấp.
           Hoạt động quản lý tòa nhà của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, doanh thu QLTN tại 81 Trần Hưng Đạo bị giảm nhiều. Mặt khác các chi phí đầu vào của hoạt động QLTN không thể cắt giảm được. Các chi phí cho hoạt động QLTN tại Số 2 Phan Chu Trinh cũng tăng so với cùng kỳ: chi phí nhân công, chi phí bảo hiểm xã hội, các chi phí nhà thầu phụ như dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh cũng tăng... làm cho lợi nhuận từ mảng dịch vụ quản lý tòa nhà của Công ty giảm.
          Tuy nhiên, Năm 2017 HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban Giám đốc để thực hiện, HĐQT sẽ cùng Ban Giám đốc xây dựng lộ trình phát triển cho Công ty với các mục tiêu mới, mức tăng trưởng mới cho phù hợp, đảm bảo Công ty sẽ tăng trưởng bền vững với mức cổ tức ổn định, bảo toàn vốn và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội
Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội
        Ông Lê Thành Anh phát biểu ý kiến và tóm tắt lại một số nội dung trong Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. Do sự thay đổi về thành viên HĐQT từ năm 2015 và do một số nguyên nhân do chưa có sự thống nhất trong Hội đồng quản trị dẫn đến việc đến năm 11/2016 mới có thể tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 3/5 thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian giữa 2 cuộc họp năm 2016 và năm 2017 khá ngắn, khoảng 7 tháng, HĐQT đã rất nỗ lực đưa ra những định hướng để ổn định lại cơ cấu tổ chức cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty và tiếp tục hoàn thiện những công việc còn tồn đọng, dở dang.
         Cũng trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số sự việc như chứng khoán của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục bị hủy niêm yết, đưa vào diện tạm ngừng giao dịch, tuy nhiên, sau khi được giao dịch trở lại giá cổ phiếu EFI đã tăng so với giá trước khi bị tạm ngừng giao dịch, chứng tỏ sự tin tưởng của các cổ đông đối với CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng để có những định hướng hoạt động lâu dài trong thời gian tới thay vì những kế hoạch ngắn hạn để ổn định công ty trong thời gian vừa qua. Công ty đang dần ổn định cũng nhờ có sự ủng hộ lớn từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại đại hội
Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại đại hội
       Đại hội năm nay còn được vinh dự khi Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ, nhận định về định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong thời gian tới và đưa ra những ý kiến đóng góp cho định hướng sản xuất kinh doanh của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục trong những năm tiếp theo.
Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày tờ trình không tiếp tục tái cấu trúc Công ty
Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày tờ trình không tiếp tục tái cấu trúc Công ty
      Ngoài các nội dung như báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, 2016 cũng như phương hướng sản xuất kinh doanh 2017, Đại hội còn có một nội dung rất quan trọng được thông qua đó là việc không tiếp tục thực hiện dự án tái cấu trúc công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016. Trong quá trình thực hiện việc tái cơ cấu công ty, HĐQT nhận thấy nhiều vấn đề ảnh hưởng tới hiệu của của dự án và với mục đích chia cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017 cũng như bổ sung nguồn vốn để kinh doanh nên HĐQT quyết định trình ĐHĐCD 2017 thông qua việc không tiếp tục tái cơ cấu Công ty và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99% tán thành.
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
       Sau buổi làm việc hết sức nghiêm túc và trang trọng, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã thông qua được nhiều nội dung quan trọng như sau :
1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận 2017
4. Thông qua báo cáo thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc
5. Thông qua báo cáo thẩm tra của BKS
6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
7. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc công ty
      Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong năm 2017 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Tài liệu đính kèm:
1. Báo cáo của HĐQT
2. Báo cáo thẩm tra của BKS
3. Tờ trình 01 PPLN
4. Tờ trình 02 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
5. Tờ trình 03 không tiếp tục tái cấu trúc công ty
6. Biên bản đại hội
7. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  
Top