CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2017

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Trụ sở : Số 81, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321
Website: www.efi.vn     

THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
Kính gửiQuý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:
1. Thời gian: từ 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường NXBGD tại TP. Hà Nội - Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower - Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:
      -  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát;
      -  Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015, năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận;
      -  Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
      -  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự:
      - Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 19 tháng 06 năm 2017.
      - Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.
5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:
      - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng kí tham dự (mẫu được đăng tải trên website www.efi.vn) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2017.
      - Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
     - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự;
6. Ban tổ chức Đại hội
Địa chỉ: Tầng 3 Số 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321.
Email: vannt@efi.vn.
Người liên hệ: Bà Nguyễn Tường Vân - Phòng Hành Chính, số điện thoại: 0988426320.    
     Trân trọng!
                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           CHỦ TỊCH                                                                                                      LÊ THÀNH ANH                                               


Tài liệu đính kèm:
1. Tài liệu mời dự đại hội
2. Báo cáo kiểm toán công ty Mẹ năm 2015
3. Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2015
4. Báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2016
5. Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016
6. Chương trình đại hội
7. Quy chế làm việc của đại hội
8. Báo cáo của HĐQT
9. Báo cáo của BKS
10. Tờ trình số 1 - Phân phối lợi nhuận
11. Tờ trình số 2 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
12. Tờ trình số 3 - Không tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu
13. Các vấn đề biểu quyết tại đại hội
14. Dự thảo Nghị quyết đại hội
  
Top