CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo Hủy cổ phiếu quỹ

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, Công ty sẽ tiến hành hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ như sau:
  • Hủy 2.545.700 cổ phiếu quỹ tương đương 25.457.000.000 đồng (theo mệnh giá);
  • Giảm vốn điều lệ từ 134.257.000.000 đồng xuống 108.800.000.000 đồng;
  • Thời gian thực hiện hủy: Ngày 01 tháng 12 năm 2016;
Sau khi thực hiện hủy cổ phiếu quỹ, Công ty sẽ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.
Trân trọng thông báo.


File đính kèm
- Thông báo hủy cổ phiếu quỹ
  
Top