CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

 • Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2017

  Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2017

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  19/06/2017

 • Thông báo Hủy cổ phiếu quỹ

  Thông báo Hủy cổ phiếu quỹ

  Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, Công ty sẽ tiến hành hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ

  01/12/2016

 • Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

  Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

  Ngày 25/11/2016, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng cũng như bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

  28/11/2016

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được tổ chức như sau:

  14/11/2016

Top