CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747322 - Fax: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông 2021

Danh sách ứng viên hợp lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tính đến ngày 23/4/2021
Danh sách ứng viên HĐQT
1. Bà Nguyễn Thị Ánh TuyếtDanh sách ứng viên BKS
1. Bà Thành Thị Ngọc


2. Bà Lê Thùy Dương

 
  
Top