CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 không đủ điều kiện tiến hành

Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tuy nhiên, tính đến thời điểm khai mạc Đại hội chỉ có 49,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều 30 – Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục không đủ điều kiện tiến hành.
Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (lần 2) của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục sẽ được tổ chức vào ngày 23/10/2019.

 
  
Top