CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2019

THÔNG BÁO
(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:
  1. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: 8h30 ngày 10 tháng 10 năm 2019
  • Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  1. Nội dung Đại hội:
Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  • Báo cáo và xin ý kiến về chủ trương chuyển nhượng BĐS tại dự án Apec Tower
  • Ông Huỳnh Bá Vân – nguyên Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc làm việc với Cơ quan điều tra.
  • Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển Công ty EFI Real thành Công ty Cổ phần
  1. Tài liệu Đại hội
Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: http://efi.vn: Chương trình Đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội.
  1. Điều kiện tham dự Đại hội
Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/9/2019.
Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.
Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
1. Chương trình họp
2. Giấy ủy quyền
3. Quy chế làm việc của Đại hội
4. Tờ trình về việc chuyển nhượng bất động sản tại dự án Apex
5. Tờ trình về việc chuyển đổi Công ty EFI Real thành Công ty Cổ phần
  
Top