CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747322 - Fax: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày
15/7/2020 với nội dung thay đổi cụ thể như sau:
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:
Người đại diện theo pháp luật cũ Người đại diện theo pháp luật thay đổi Lý do
  1. Ông Lê Thành Anh
  2. Ông Nguyễn Tài Tùng
  1. Ông Hoàng Trí Cường
  2. Ông Nguyễn Tài Tùng
Ông Lê Thành Anh xin từ nhiệm
  
Top