CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 043 9747322 - Fax: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Nghị Quyết HĐQT - Bổ nhiệm cán bộ

Để đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục quyết định bổ nhiệm cán bộ để hỗ trợ điều hành công việc trong giai đoạn hiện tại


  
Top