CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 043 9747322 - Fax: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Báo cáo tài chính bán niên 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục xin gửi tới quý cổ đông Bản báo cáo tài chính bán niên năm 2017

- Báo cáo tài chính bán niên 2017 công ty mẹ
- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất
  
Top