CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 (mới)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tên tổ chức Phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
Tên giao dịch: Education Financial Investment Joint Stock Company.
Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 39747322   Fax: (024) 39747321
Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
  • Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
  • Mã chứng khoán:    EFI
  • Mã ISIN:                 VN000000EFI8
  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:                10.000 đồng
  • Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2018
1. Lý do và mục đích:
  • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 9/2018
- Thời gian tổ chức, địa điểm thực hiện và nội dung cụ thể: được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gửi đến các cổ đông
  
Top