CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
 
Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
   Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:
 
Thời gian:       08h30 Thứ bẩy, ngày 27 tháng 6 năm 2020
(trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự, sẽ tổ chức lại (lần 2) vào hồi 08h30 Thứ bẩy ngày 04/7/2020).
Địa điểm:        Tầng 12 – Tòa nhà HEID – Ngõ 12 – đường Láng Hạ – quận Ba Đình – Hà Nội
Nội dung:       Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  • Các Báo cáo của BGĐ, HĐQT, BKS
  • Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
  • Thù lao của HĐQT, Ban KS
  • Xin chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex
  • Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông          
  Lưu ý:           
  1. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) kèm theo Thông báo mời họp (có mã vạch) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.Cổ đông không tham dự Đại hội thì chỉ ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự.
  2. Tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.efi.vn từ ngày 11/6/2020. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322  hoặc email: info@efi.vn để được hỗ trợ nếu cần.
        Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.
   Trân trọng!

*Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp, chương trình và thông báo bầu bổ sung thành viên BKS
- Dự thảo quy chế làm việc tại đại hội
- Dự thảo quy chế bầu cử
- Dự thảo báo cáo của Ban tổng giám đốc
- Dự thảo báo cáo của HĐQT
- Dự thảo báo cáo của BKS
- Dự thảo Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS
- Đơn đề cử ứng viên BKS
- Mẫu SYLL ứng viên BKS
- Mẫu đơn đề cử thành viên BKS theo nhóm
- Báo cáo tài chính công ty mẹ 2019 đã kiếm toán
- Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán
- Dự thảo tờ trình thông qua BCTC 2019 đã kiểm toán
- Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
- Dự thảo báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Dự thảo tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020
- Dự thảo tờ trình về việc chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex Tower
- Dự thảo biên bản đại hội
- Dự thảo nghị quyết đại hội

 
  
Top